CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THIÊN THẦN KỶ NGUYÊN

Cô Trần Thị Tình

 Với sở trường múa hát của mình, lớp học của cô Tình luôn nổi trội với các tiêt mục văn nghệ được các bé và cả phụ huynh vô cùng yêu thích. Cô quan niệm ” Tôi mong có thể làm giàu tâm hồn và trí tuệ của các con thông qua lời ca, tiếng hát”

LeToan.co