CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THIÊN THẦN KỶ NGUYÊN

Phó Hiệu Trưởng trường Mầm non Era Angels

Cô ĐẶNG THỊ THÙY DUNG

 Cử nhân đại học sư phạm chuyên ngành mầm non, Với kinh nghiệm phụ trách hoạt động giáo dục tại trường Mầm non Quốc tế tại quận 7& kiến thức sư phạm, cô luôn đổi mới, có nhiều sáng kiến trong việc thiết kế các giờ học , giờ chơi và tổ chức những buổi tập huấn cho GV biết bé ở giai đoạn nào của sự phát triển để có phương pháp thích ứng , phát  huy được tính năng động & sáng tạo ở từng trẻ cho phù hợp từng độ tuổi.

LeToan.co