ỨNG DỤNG QUẢN LÝ MẦM NON VCS

Dễ dàng hơn trong việc theo dõi tình hình học tập, sức khỏe, hình ảnh của các bé. Thông báo nghỉ học, dặn dò thuốc, tra cứu thông tin chỉ với vài thao tác đơn giản..

Chính sách bảo mật

 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để đăng ký sử ứng dụng, Trường mầm non Vietnam Canada Preschool có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,…).  Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo chính xác và hợp pháp. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Trường Vietnam Canada Preschool thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, công ty có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng, dưới các hình như như: gửi thư điện tử, thông báo đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông báo về các bản cập nhật,…

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

4. Truy xuất thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào khách hàng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa một số những thông tin cá nhân của mình như ( ảnh đại diện, mật khẩu, tên..)

5. Bảo mật thông tin cá nhân

Trường Vietnam Canada Preschool cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Trường Vietnam Canada Preschool khuyến cáo khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng điện thoai hay các thiết bị thông minh khác, chung nhiều người, khách hàng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả các ứng dụng đang mở.

Trường Vietnam Canada Preschool thường xuyên các quy trình và hệ thống của mình để tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động của công ty theo Luật Bảo vệ trẻ em Việt Nam 102/2016 / QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 04/05/2016, Luật Công nghệ thông tin và Truyền thông 67/2006 / QH11 ban hành ngày 29/06/2006 và Luật An ninh mạng 24/2018 / QH14 ban hành ngày 12/06/2018.

6. Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam, các nhu cầu của Trường Vietnam Canada Preschool cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.