08/05/2023 by 0 Comments

Bé đi xem múa rối nước tại Bảo tàng Lịch sử Tp.HCM

Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, ra đời từ...