Sinh nhật tháng 5

🥰HAPPY BIRTHDAY – MAY🥰
Trường Mầm non Era Angels xin chúc mừng các bé và các cô có sinh nhật trong tháng 5:
🎂Lớp Angels 2: bé Lê Đăng Minh, bé Nguyễn Phùng Nguyệt Anh
🎂Lớp Angels 3A: bé Châu Gia Thái, Trương Đắc Vĩnh Lâm
🎂Lớp Angels 5: bé Hoàng Trung Phúc
Chúc các con tuổi mới thật khỏe mạnh, nhiều niềm vui mới, nhiều khám phá mới; luôn là những Thiên thần đáng yêu của gia đình và các cô.